Tiêu chuẩn cảm ứng dòng GenRad 1482

  • Ổn định trong khoảng ± 0,01% mỗi năm
  • 18 Các giá trị của mô hình từ 1 µH đến 10 H
  • Thấp, hệ số nhiệt độ đã biết
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • Hiệu chuẩn được công nhận theo tiêu chuẩn ISO-17025
  • Lỗi kết nối tối thiểu
  • Hình xuyến - miễn phí từ các trường bên ngoài
Prices range from 3.940,00 US$ to 5.626,00 US$
Prices range from 3.940,00 US$ to 5.626,00 US$
Estimated Delivery is 3 to 7 weeks