Đèn mở rộng 1538-P2

  • Được sử dụng với 1538 Stroboscope
  • Đèn ngoài được điều khiển bởi 1538
  • Bao gồm đèn, phản xạ và cáp
Priced at
1.211,00 US$