Tụ điện cường độ cao 1538-P4

  • Tụ điện có cường độ cao-flash
  • Được sử dụng với 1538 Stroboscope
  • Tăng cường độ Flash
Priced at
2.979,00 US$