GenRad 1562-A Sound Level Calibrator

  • Workhorse của lĩnh vực âm thanh
  • Hiệu chỉnh hầu hết các mức âm thanh
  • Tạo ra các mức và tần số chuẩn
  • Thích nghi với các kích cỡ micrô khác nhau
  • Sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc trong lĩnh vực này
Priced at
2.869,00 US$