GenRad 1659 Digibridge

  • Độ chính xác đo lường 0,1%
  • 4 Tần số kiểm tra 100 Hz đến 10 kHz
  • 5 Thông số trở kháng
  • Được xây dựng trong thử nghiệm lịch thi đấu
Priced at
8.785,00 US$