1689-9602 Cáp mở rộng BNC-BNC (1 Meter)

  • Bốn cáp BNC được bảo vệ bằng BNC

Priced at
254,00 US$