1689-9640 Giao diện IEEE Digibridge

  • Thương hiệu mới IEEE-488.2 cho 1659, 1692, 1689, 1693
  • Nâng cấp lớn lên bo mạch chủ cũ 1658-9620 IEEE-488.1
  • Có thể tải xuống các bản cập nhật phần mềm khi chúng có sẵn từ trường thông qua cổng RS232
Priced at
1.552,00 US$