Đồng hồ đo chính xác LCR của GenRad 1693

  • Tiêu chuẩn của thế giới đối với điện trở ac, điện cảm tần số thấp và phép đo điện dung trong môi trường đo lường
  • Độ chính xác đo lường 0,02% và +/- 0,0001 Df
  • Tần số lập trình 12 Hz - 200 kHz
  • Cực kỳ đáng tin cậy có thể kéo dài đến hơn 30 năm
  • 11 Thông số trở kháng
  • Màn hình LED 5 chữ số đầy đủ cho RLC; đọc bốn chữ số cho D và Q
  • Cầu trở kháng của Quân đội Hoa Kỳ
Priced at
9.840,00 US$