1865-11 Điện trở thử nghiệm Lịch thi đấu cho năm 1865

  • Được thiết kế để đo điện trở bề mặt và khối lượng của mẫu thử
  • Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D 257
  • Có thể được sử dụng với 1865 hoặc 1865+
Priced at
3.940,00 US$