1865-51 Bộ trụ chì được che chắn

Một dây dẫn khiên tùy chọn được thiết lập cho năm 1865, với ba cáp đồng trục, mỗi dây kết thúc bằng phích cắm vỏ bọc chuối kết hợp với các kẹp cá sấu có thể tháo rời (bao gồm). Một mét dài.

Priced at
735,00 US$