Tiêu chuẩn điện dung SCA-19nF

  • Giá trị 1 pF đến 10.000 µF, có sẵn các giá trị tùy chỉnh
  • Độ ổn định tốt ± 0,01% / năm
  • Cấu hình thiết bị đầu cuối hai đến năm, tùy thuộc vào kiểu máy
  • TC tuyệt vời: thấp tới 10 ppm / ° C
  • 3 năm bảo hành bao gồm
Priced at
1.692,00 US$