IET / QuadTech 1910/1920 1 MHz LCR Meter

  • Dải tần số từ 20 Hz đến 1 MHz (27.000 tần số kiểm tra có thể)
  • Độ chính xác đo lường cơ bản 0,1%
  • Đo 15 thông số trở kháng, điện trở dc, điện áp và màn hình hiện tại
  • Phạm vi đo rộng với độ phân giải đo 5 chữ số
  • Bốn thiết bị đầu cuối Kelvin kết nối để duy trì tính toàn vẹn đo lường
  • Điện áp thử AC có thể lập trình từ 20 mV đến 1V
Prices range from 5.270,00 US$ to 5.670,00 US$
Prices range from 5.270,00 US$ to 5.670,00 US$
Loading... Please wait, loading product options..
Estimated Delivery is 3 to 4 weeks