LOM-501C 4-Terminal Mục đích chung Kelvin Clip 1 Meter

  • Đầu kẹp Kelvin được đặt thành đầu nối DIN 5 chân cho LOM-510A
  • Đây là giải pháp đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí cho ứng dụng chì kelvin của bạn.
  • 1 mét chiều dài
  • Priced at
    295,00 US$