Bộ chuyển đổi giao diện 7000-23-120V IEEE-488 sang RS-232

Bộ chuyển đổi cho đầu nối IEEE-488 tới RS-232 trên đầu nối bảng mặt sau của 1865 Plus và 7600 Plus. Bộ điều hợp này được thiết kế cho hoạt động 120VAC. 7000-23-240V được thiết kế cho hoạt động 240VAC 50 Hz của châu Âu.
Priced at
1.255,00 US$