Bộ chuyển đổi giao diện RS232-3-240V IEEE-488 tới RS-232

Bộ chuyển đổi cho đầu nối IEEE-488 tới RS-232 trên đầu nối bảng mặt sau của 1865 Plus và 7600 Plus. Bộ chuyển đổi này được thiết kế cho hoạt động 240VAC, 50 Hz cho Châu Âu. 7000-23-120V được thiết kế cho USA 120VAC, hoạt động 60 Hz.
Priced at
1.255,00 US$