BP-1000 Binding bài Series - Emf thấp, gồ ghề, cao hiện tại

  • Xếp hạng hiện tại rất cao: 30 amps
  • Trở kháng thấp nhất của bất kỳ bài viết ràng buộc <50 μΩ
  • Thiết kế chắc chắn
  • Mũ chống gãy xương
  • Emf nhiệt rất thấp
  • Cơ thể đồng mạ vàng tellurium
  • Polycarbonate cách điện
Prices range from 69,00 US$ to 69,00 US$
Prices range from 69,00 US$ to 69,00 US$
Estimated Delivery is 1 week