Kháng hiệu chuẩn - Tiêu chuẩn và dịch vụ hiệu chuẩn kháng thuốc

IET Labs duy trì phòng thí nghiệm hiệu chuẩn cao nhất để hiệu chuẩn điện trở.


Chúng tôi có thể hiệu chỉnh bất kỳ tiêu chuẩn kháng chiến hoặc thập kỷ từ 0,01 ohm - 10 Teraohm với sự không chắc chắn tốt như 0,9 ppm.

Vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng của chúng tôi, qua điện thoại hoặc trực tuyến, họ sẽ vui lòng cung cấp cho bạn báo giá để hiệu chỉnh hoặc sửa chữa thiết bị của bạn. Yêu cầu báo giáIET Labs có thể hiệu chuẩn hoặc sửa chữa bất kỳ tiêu chuẩn hiệu chuẩn điện trở nào của nhà sản xuất.