Hộp số thập phân điện dung cao CS-300H

  • Chính xác 4%
  • Phạm vi rộng từ 100 pF - 1000 µF
  • Lựa chọn rộng các mô hình tiêu chuẩn và tùy chọn với nhiều tính năng mạnh mẽ
  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Bảng điều khiển gắn kết, bảo vệ trường hợp và các tùy chọn bảo vệ cầu chì có sẵn
  • Đọc trực tiếp và bằng chứng Lỗi
  • Mã hóa màu
Priced at
370,00 US$