Hộp thập phân điện dung

Filter Ideal Instrument
  1. GenRad 1423-A Decade Capacitor
    • Dải 100pF - 1,111 µF
    • Độ chính xác ± 0,05%
    • kết nối hai hoặc ba thiết bị đầu cuối

1 Item

per page
Set Descending Direction