Kháng Decade Boxes

Filter Ideal Instrument
  1. Hộp thay thế kháng RS Series
    • Chính xác 0,1% đến 1%
    • Phạm vi rộng từ 0,01 - 100 MΩ (Tùy thuộc vào kiểu máy)
    • Lựa chọn rộng các mô hình tiêu chuẩn và tùy chọn với nhiều tính năng mạnh mẽ
    • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn

1 Item

per page
Set Descending Direction