Kháng Ohmmeter

Filter Ideal Instrument
  1. Bộ hiệu chuẩn Micro-Ohmmeter LOM-530
    • Hoàn thành bộ (5) điện trở chuẩn làm việc để hiệu chuẩn các micro-ohmmeters.
    • Giá trị điện trở có thể được sửa đổi tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
    • Hiệu chuẩn một loạt các micro-ohmmeters từ các nhà sản xuất khác nhau

1 Item

per page
Set Descending Direction