Kháng Ohmmeter

Filter Ideal Instrument
  1. LOM-510A Micro-Ohmmeter
    • Độ phân giải 1,, 4½ chữ số
    • Phạm vi: 1 μΩ - 200 Ω
    • Độ chính xác cơ bản 0,02%
    • Chi phí ít hơn khoảng 50% sau đó các công cụ ngang hàng của nó

1 Item

per page
Set Descending Direction