Tiêu chuẩn kháng chiến

Filter Ideal Instrument
  1. Tiêu chuẩn kháng chiến chính xác Series SRL
    • Rất ổn định - tối đa 2 ppm / năm
    • Nhiều giá trị - 1 mΩ đến 1,9 TΩ,
    • Được sử dụng bởi các Viện đo lường quốc gia trên toàn thế giới
    • 3 năm bảo hành bao gồm

1 Item

per page
Set Descending Direction