Điện trở công suất cao DRS-900

  • Sức đề kháng từ 1 mΩ đến 1 MΩ
  • Độ chính xác tiêu chuẩn: (1% + 20 mΩ)
  • Công suất: 225 W / thập kỷ, tối đa 250 W hoặc cao hơn
  • Đánh giá điện áp: 1000 V hoặc cao hơn
  • Rack gắn tiêu chuẩn
  • Có sẵn các cấu hình đặc biệt và tùy chỉnh
  • Thay thế cho Clarostat 240C
Priced at
5.895,00 US$