Bộ chia điện áp DP 1211 & DP 1311

  • Bộ chia điện áp Kelvin-Varley
  • Vẫn được sản xuất theo các thông số kỹ thuật tương tự như các đơn vị esi / Tegam
  • 4 mẫu tiêu chuẩn có giá trị điện trở 1 kΩ & 10 kΩ
  • Giá trị điện trở tùy chỉnh, như 8 kΩ hoặc 100 kΩ có sẵn
  • Điện trở chính xác trong suốt
  • Bộ chuyển đổi hợp kim bạc rắn
Priced at
0,00 US$
Estimated Delivery is Contact IET Labs week