Bộ chia điện áp RV722 Kelvin-Varley

  • Bộ hiệu chỉnh điện áp chính 100 kΩ Kelivin-Varley
  • Được sử dụng bởi các Viện Đo lường Quốc gia trên khắp thế giới
  • Được xây dựng trong cầu Wheatstone cho phép tự điều chỉnh mạch
  • Sử dụng "Điện trở vết thương dây hàn kín"
Priced at
34.985,00 US$