esi SR1-0.01 Điện trở chuẩn

Mô tả ngắn
Priced at
1.552,00 US$