Tụ điện tiêu chuẩn tần số cao GenRad 1403-G

  • Có sẵn trong các giá trị từ 0,001 pF - 1000 pF
  • Hiệu suất tuyệt vời ở tần số cao
  • ISO-17025 Bao gồm hiệu chuẩn được chứng nhận với tiêu chuẩn

Tham khảo IET Labs, Inc để biết thông tin về giá
Priced at
3.825,00 US$