Tụ điện tiêu chuẩn tần số cao dòng GenRad 1403

  • Có sẵn trong các giá trị từ 0,001 pF - 1000 pF
  • Hiệu suất tuyệt vời ở tần số cao
  • ISO-17025 hiệu chuẩn được công nhận kèm theo tiêu chuẩn

  • Tham khảo IET Labs, Inc để biết thông tin về giá
Prices range from 3.825,00 US$ to 3.825,00 US$
Prices range from 3.825,00 US$ to 3.825,00 US$
Estimated Delivery is 5 to 8 weeks