Tụ điện tiêu chuẩn Series GenRad 1408

  • Tụ điện ổn định cực cao
  • 1 pF, 10 pF và 100 pF
Priced at
0,00 US$