Tụ điện tiêu chuẩn GenRad 1409-100uF

  • Giá trị 0,001 µF (1 nF) đến 1000 µF
  • Độ ổn định tốt ± 0,01% / năm
  • Cấu hình thiết bị đầu cuối hai đến năm, tùy thuộc vào kiểu máy
  • Hiệu chuẩn được công nhận theo tiêu chuẩn ISO-17025
  • 3 năm bảo hành bao gồm
Priced at
4.506,00 US$