Tụ khí biến dòng GenRad 1422

  • Phạm vi thấp tới 0,002 pF và cao tới 1150 pF (Tùy thuộc vào kiểu máy)
  • Biến không khí tụ
  • Tính ổn định: tốt hơn 0,02% toàn thang mỗi năm
  • Có thể thanh toán đến 40 trang / phút
  • Hệ số nhiệt độ thấp, tổn thất thấp
  • Lựa chọn rộng 7 mô hình cho phù hợp với nhu cầu điện dung thấp
Prices range from 14.145,00 US$ to 15.821,00 US$
Prices range from 14.145,00 US$ to 15.821,00 US$
Loading... Please wait, loading product options..
Estimated Delivery is 8 to 25 weeks