Bộ cảm ứng tiêu chuẩn GenRad 1482-B 100 uH

  • Ổn định trong khoảng ± 0,01% mỗi năm
  • 18 Các giá trị của mô hình từ 1 µH đến 10 H
  • Thấp, hệ số nhiệt độ đã biết
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • Hiệu chuẩn được công nhận theo tiêu chuẩn ISO-17025
  • Lỗi kết nối tối thiểu
  • Hình xuyến - miễn phí từ các trường bên ngoài
Priced at
3.940,00 US$