GenRad 1492 Decade Cuộn cảm

  • Công tắc 7 thập kỷ dao động từ 1 µH đến 1 H
  • Điện cảm từ 1 mH hoặc 100 µH đến 11 H
  • Lõi hình xuyến cho điện cảm lẫn nhau nhỏ và hiệu ứng tối thiểu từ các trường ngoài
  • Độ chính xác cao: ± (1% + 0,75 µH)
Priced at
7.845,00 US$