Máy rung rung GenRad 1557-A

  • Tần số đơn 100 Hz
  • Đơn cấp 1 g
  • Hiệu chuẩn xe bán tải rung với khối lượng nhỏ hơn 300 gram
  • Battery Operated
Priced at
0,00 US$