Cầu điện dung GenRad 1620

  • kết hợp Cầu điện dung GenRad 1615, Máy dò Null 1232-A và bộ tạo dao động 1311-A
  • 10 -5 pF đến 11,1 µF, 2 hoặc 3 thiết bị đầu cuối
  • dải tần số 20 Hz - 20 kHz (hoặc cao hơn)
  • Độ chính xác 0,01%, độ phân giải 1 ppm
  • cân bằng đòn bẩy, đọc trực tuyến
  • đọc hệ số tiêu tán hoặc độ dẫn điện
    Priced at
    0,00 US$