Cầu điện dung GenRad 1621

  • Đo 3-terminai với kết nối 2 hoặc 3 thiết bị đầu cuối
  • phép so sánh
  • cân bằng đòn bẩy đơn giản với readout trong dòng
Priced at
0,00 US$