Đồng hồ đo LCR của GenRad 1692

  • Độ chính xác đo 0,05%
  • 5 tần số kiểm tra 100 Hz đến 100 kHz
  • 5 thông số trở kháng
  • Được xây dựng trong thử nghiệm lịch thi đấu
Priced at
8.785,00 US$