GenRad 1864-1644 Kiểm tra cáp ngầm tàu ​​ngầm Megohmmeter

 • Đơn vị lý tưởng để kiểm tra cáp trên tàu ngầm
 • Được thiết kế để thay thế GenRad 1644
 • Đơn vị có “phân cực ngược” để hoạt động giống như một GR 1644-A, trong khi vẫn duy trì hiệu suất cao hơn của GR 1864
 • Độ chính xác lên đến 3%
 • 200 điện áp thử nghiệm từ 10 V đến 1090 VDC
 • Khoảng đo từ 50 kΩ đến 200 TΩ
 • Tối đa 5 mA phí hiện hành
 • Đầu ra analog
 • Thiết bị được đề xuất trong bản tin dịch vụ của Boeing dành cho DC-10, 747 và các thiết bị khác
 • Tự chứa, Hộp đựng cầm tay
 • Lớn, trực tiếp đọc bảng điều khiển phía trước đồng hồ
 • Công cụ chất lượng cao đáng tin cậy được thiết kế để kéo dài tới 30 năm
Priced at
7.359,00 US$