Bộ đo mức âm thanh chính xác của GenRad 1982

  • một thiết bị đo độ chính xác cao, đa dụng cụ đo độ chính xác cao và máy đo độ ồn xung octave
  • lý tưởng cho OSHA và một loạt các phép đo tiếng ồn
  • màn hình kỹ thuật số và tương tự để đọc không có lỗi
  • nhỏ gọn và nhẹ (3 lb) để dễ dàng xử lý
  • được MSHA và NIOSH phê duyệt
Priced at
0,00 US$