GenRad 1986 Omnical Sound Level Calibrator -

  • Có khả năng kiểm tra tất cả các đặc điểm cơ bản của hầu hết các thiết bị hoặc hệ thống âm thanh
  • Kết quả đầu ra đa cấp 74, 84, 94, 104, hoặc 114 dB cho đầu ra 20µPa
  • Đầu ra đa tần số 125, 250, 500, 1000, 2000 hoặc 4000 Hz
  • Các cụm âm thanh được hiệu chỉnh
  • Di động bằng pin
Priced at
4.945,00 US$