Biểu ngữ GenRad

General Experimenter của ...

General Radio Experimenter là một tạp chí mang tính cách mạng, cung cấp cho sinh viên, kỹ sư và người có sở thích nội dung vô giá và các ứng dụng cho thiết bị điện tử.


Được tổ chức theo năm để duyệt web dễ dàng hơn, sau đây là các liên kết tới mọi Đài phát thanh thử nghiệm chung, hơn 500 vấn đề, trải dài từ những năm 1920 đến hết thập niên 1970 để xem và tải xuống.

Những năm 1920

Những năm 1930

1940

Những năm 1950

Những năm 1960

Những năm 1970

Chỉ mục theo Tiêu đề, Loại số và Tác giả - 1926-1947

Chỉ mục của Instrument


IET Labs muốn đặc biệt cảm ơn Henry Hall, Harold McAleer, và Kirk Bailey từ General Radio Historical Society và Tony Suto từ Teradyne cho tất cả sự giúp đỡ của họ trong việc giúp chúng tôi và thấy dự án này hoàn thành.