Chào mừng đến với trang chủ của Hội Lịch sử GR. Trang web này kỷ niệm lịch sử và thành tựu của Công ty General Radio, một trong những nhà sản xuất thiết bị đầu tiên của Mỹ cho ngành công nghiệp phát thanh và điện tử.

Được thành lập tại Cambridge, Massachusetts vào năm 1915, GR cung cấp các công cụ và dụng cụ cho phép ngành công nghiệp điện tử phát triển thành người khổng lồ ngày nay, có đài phát thanh, truyền hình, máy tính, điện thoại di động, DVD và tất cả các sản phẩm điện tử khác trong nhà, doanh nghiệp của chúng tôi và ô tô. GR cũng đi tiên phong trong các phương pháp phát triển sản phẩm, sản xuất chất lượng và trách nhiệm của công ty đã trở thành mô hình cho các công ty khác theo dõi.

Đặc biệt cảm ơn Henry P Hall vì sự giúp đỡ và tài liệu của anh ấy bao gồm cả các giấy tờ của anh ấy.Biểu ngữ GenRad
Trang web của IET Labs