Hộp tụ điện dung cao độ chính xác cao HACS-Z Series

  • Phạm vi từ 1 pF đến 11,111 µF
  • Độ chính xác cao 0,05% + 0,5 pF
  • Các đơn vị có sẵn với ít nhất là 3 và nhiều nhất là 11 thập kỷ
  • Ổn định tuyệt vời 100 ppm mỗi năm
  • Xây dựng được bảo vệ 3 tầng
Prices range from 6.467,00 US$ to 31.139,00 US$
Prices range from 6.467,00 US$ to 31.139,00 US$
Estimated Delivery is 5 to 13 weeks