HARS-LX-3-10K Decade kháng thay thế

  • High accuracy - as good as 20 ppm
  • High stability - as good as 5 ppm/yr
  • Over 55 models available with resistance from 1 mΩ to 121.1 MΩ
  • Resolution as good 1 mΩ with a fixed decade or 20 μΩ with a rheostat.
  • Hệ số nhiệt độ thấp - thấp nhất là 3 ppm / ° C
  • Công tắc tiếp xúc hợp kim bạc hiệu suất cao
  • Điện trở tự cảm kín, bịt kín
  • Không cần sửa số 0
  • Để tăng độ chính xác, hàng thập kỷ ≥ 1 Ω có thể được cắt riêng
  • Tiêu chuẩn kháng chiến của quân đội Mỹ
Priced at
4.989,00 US$