Hộp thập tự kháng HARS-X-2-0.1

 • Sức đề kháng từ 1 mΩ đến 111 MΩ
 • Có sẵn trong phiên bản năng lượng kép: HARS-X2
 • Lựa chọn rộng: đơn thông qua 11 thập kỷ đơn vị
 • Độ chính xác cao - 0,01% (100 ppm)
  • HARS-X: ± (0,01% + 2 mΩ)
  • HARS-B: ± (0,1% + 4 mΩ)
 • Very low zero-resistance: <1 mΩ per decade for HARS-X
 • High-performance solid silver-alloy contacts
 • Low temperature coefficient: - 5 ppm/°C
 • Non-inductive or low-inductance resistors
 • Rack mounting available

Priced at
1.215,00 US$