Đầu ra công suất cao -HP (công suất lên tới 200mA cho đầu ra điện áp)

Đầu ra HP tùy chọn mở rộng dòng tải đầu ra của công suất VI-700 lên 200 V cho tất cả các dải điện áp. Điều này làm cho VI-700 phù hợp với nhiều ứng dụng công suất thấp đến vừa phải.

Priced at
0,00 US$