Hộp số thập phân kháng chiến công suất cao của HPRS Series

  • Sức đề kháng từ 1 mΩ đến 10 MΩ
  • Công suất: 225 W / thập kỷ, tối đa 250 W hoặc cao hơn (liên hệ với IET cho các đơn vị điện cao hơn tùy chỉnh)
  • Độ chính xác: 0,5% hoặc 1%
  • Có sẵn các cấu hình đặc biệt và tùy chỉnh
Prices range from 1.496,00 US$ to 2.446,00 US$
Prices range from 1.496,00 US$ to 2.446,00 US$
Estimated Delivery is 2 to 5 weeks