HRRS-5 kV & 10 kV Series - Hộp kháng Decade cao

  • Kháng từ 10 Ω đến 10 TΩ +
  • Độ chính xác cao: lên tới 0,01%; 3 lớp chính xác
  • Điện áp tối đa 5 kV hoặc 10 kV; 2 Series
  • Lý tưởng để hiệu chỉnh meggers
  • Hệ số điện áp thấp: thấp 0,2 ppm / V
  • Độ ổn định cao: lên đến 10 ppm / năm
  • Có sẵn các cấu hình đặc biệt và tùy chỉnh
Prices range from 2.423,00 US$ to 18.164,00 US$
Prices range from 2.423,00 US$ to 18.164,00 US$
Estimated Delivery is 4 to 13 weeks