Tiêu chuẩn cảm ứng

  1. Tiêu chuẩn cảm ứng dòng GenRad 1482
    • Ổn định trong khoảng ± 0,01% mỗi năm
    • 18 Các giá trị của mô hình từ 1 µH đến 10 H
    • Thấp, hệ số nhiệt độ đã biết
    • 3 năm bảo hành bao gồm

1 Item

per page
Set Descending Direction